Inicio > Producción > Staff

     
  Director General Anno Hideaki  
     
  Director Asistente Tsurumaki Kazuya  
     
  Directores de Episodios Ishido Hiroyuki (eps 3, 10, 12)  
    Tsurumaki Kazuya (eps 1-2)  
    Ando Ken (ep 14)  
    Otsuka Masahiko (eps 13-14)  
    Mizushima Seiji (eps 5-9)  
    Okamura Tensai (ep 13)  
    Watanabe Tetsuya (ep 11)  
    Kaga Tsuyoshi (ep 4,10)  
     
  Director Artístico Kato Hiroshi  
     
  Script Anno Hideaki  
    Satsukawa Akio (eps 3-10, 12-13)  
    Mitsuo Iso (ep 13)  
    Enokido Youji (ep 11)  
    Enoto Youji (ep 2)  
     
  Storyboard Anno Hideaki  
    Ishido Hiroyuki (ep 3)  
    Tsurumaki Kazuya (ep 3)  
    Jinme Kiichi (ep 4)  
    Masayuki  
    Higuchi shinji (eps 5-9)  
    Okamura Tensai (ep 13)  
    Kaga Tsuyoshi (ep 10)  
     
  Diseño de Personajes Sadamoto Yoshiyuki  
  Asistentes Kio Seiji  
    Asari Yoshitou  
    Imakake Yuu  
     
  Diseño de Mechas Anno Hideaki  
    Yamashita Ikuto  
     
  Animador en Jefe Suzuki Shunji  
     
  Directores de Animación Kise Kazuya (ep 13)  
    Hosoi Nobuhiro (eo 3)  
    Shigeta Satoshi (eps 4, 10, 12)  
    Hasegawa Shinya (eps 5-9)  
    Kawaguchi Toshio (ep 11)  
    Honda Yuu (ep 2)  
     
  Director Sec. de Animación Murata Yasuto  
     
  Animación (ending) Masayuki  
     
  Productores de Animación Yamaga Hiroyuki  
    Ueda Motoki  
    Uchiyama Shuji  
     
  Animación Secundaria Shinokura Seiichirou  
    Onoda Takahiro  
     
  Animación Clave Fukuoka Hidenori  
    Morioka Hideyuki  
    Takagi Hiroki  
    Nakayama Katsuichi  
    Kuroda Kazuya  
    Iso Mitsuo  
    Furukama Naoya  
    Sunada Shigeki  
    Takahashi Shinya  
    Honda Takeshi  
    Yoshinari You  
    Imakake Yuu  
     
  Fondos Kato Hiroshi  
    Outa Masaru  
    Sato Masaru  
    Tatsuro Iseri  
    Kushida Tatsuya  
    Takeda Yusuke  
     
  Pintado de Cels Odaka Chieko  
    Kitazume Eiko  
    Momose Kiyoko  
     
  Chequeado de Colores Takahoshi Harumi  
     
  Fotografía Noguchi Hiroshi  
    Yaitabashi Junji  
    Furusawa Kouichi  
    Ikegami Motoaki  
    Haijima Naohisa  
    Suzuki Noriko  
    Ono Yuuichi  
     
  Productor Musical Anno Hideaki  
     
  Música Okazawa Akira (bajo)  
    Claire (voz)  
    Miyashiro Eric (trompeta)  
    Yoshino Fujimaru (guitarra)  
    Anno Hideaki (títulos de BGM [música de fondo])  
    Sato Hidetoshi (composición - opening)  
    Kuwano Hijiri (cuerdas)  
    Minami Hiroyuki (corno)  
    Yokoyama Hitoshi (trompeta)  
    Kaneyama Isao (percusión)  
    J.J. Key (arreglos)  
    Miyagi Junko (contrapunto?)  
    Ishuu Kayako (coros)  
    Yamakawa Keiko (harpa)  
    Saitou Kiyoshi (flauta)  
    Nishimura Kouji (trompeta)  
    Kuriya Makoto (piano - ending)  
    Sugasaka Masahiko (trompeta)  
    Itami Masahiro (guitarra acústica - ending)  
    Kagiwada Michio (trombón)  
    Oikawa Neko (letras - opening)  
    Koyama Norio (trompeta)  
    Nakajima Obawo (percusión - ending)  
    Matsuyama Osamu (tambores - ending)  
    Rolf Wilson (director de concierto - ending)  
    Saito Shigehiko (sintetizador)  
    Sagisu Shiro (composición y arreglos)  
    Okada Sumio (trombón)  
    Arima Sumiharu (corno)  
    Ikeda Tatsuya (bajo - ending)  
    Kusakari Tomoko (percusión)  
    Tony Orly (arreglos)  
    Oumori Toshiyuki (arreglos)  
    Maruyamu Tsutomu (corno)  
    Watanabe Yasuyuki (lat?)  
    Takahashi Yoko (voz)  
    Tokashiki Yuiichi (tambores)  
     
  Grabación y Mezcla Suzuki Kohoichi  
     
  Operador Yoneyama Kouzou  
     
  Efectos de Sonido Noguchi Toru  
     
  Efectos Especiales Outa Noriyuki  
     
  Editor de Video Uchimura Hiroshi  
     
  Ajustes Obara Yoshio  
     
  Edición Miki Sachiko  
     
  Coordinación de Producción Ando Ken  
     
  Desk de Producción Ouishi Yudo  
     
  Asistente de Cuarto de Prod. Takahashi Tomoko  
       
2003 - Rei Liberation Parade